AU.746 Monteeritavate torutruupide projekteerimisest ja ehitamisestAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg04.03.2022
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Enn Kulp
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)125 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
Õpiväljundid* Teab torutruupide projekteerimise erisusi
* Teab kuidas torutruupe projekteerida pehmetel ja pinnastel sh metsas
* Teab kuidas aru saada tüüpjoonistest
* Oskab juhendeid kasutada
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1.Torutruupide projekteerimise juhendi täiendatud versioon:
1.1. juhendi muudatuste tutvustus;
1.2 erisused RMK juhendi ja TRA ( MNT) juhendi vahel;
1.3 truupide aluste ehitus pehmetel pinnastel, turbas.

2. Metsateede projektid läbi järelevalve pilgu:
2.1 projektides esinevad üldised puudused;
2.2. tüüpjoonised kui projekteerijatöö lihtsustaja või mitte.

3. Juhend "Truupide projekteerimiseks - truubitoru dimensioneerimine" (autorid T.Timmusk ja T.Lulla) tutvustus.
4. kohapealne arutelu.
4Enn Kulp
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt13
Registreerumise tähtaeg03.03.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 02:23