AU.475 Mentorluse baaskursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg24.04.2017 - 29.08.2017
Maht72 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset, 18 tundi praktikat, 48 tundi iseseisvat tööd), 2,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormpõimõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Maret Prits
 
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidÕppe läbinu teab:
* mis on mentorlus, milline on mentori roll, vastutus ja eetika.
* millised on mentorluse kui arendusmeetodi näidustused ja piirangud või vastunäidustused.
* millistest etappidest koosneb mentorlusprotsess ja millised on mentori ja tema juhendatava tegevused erinevates etappides.
* milliseid on tüüpvead mentorluses, milliseid keerulisi situatsioone võib mentorlusprotsessis esineda ning kuidas neid lahendada
* enesejuhtimise peamisi komponente ja tegevusi läbipõlemisriski vähendamiseks
* millised on tema tugevused mentorina ja edasine arenguvajadus
Õppe läbinu oskab:
* luua usaldusliku kontakti ja arengut soodustava õhkkonna
* sõlmida mentiiga mentorluskokkuleppe
* sõnastada konkreetseid arengueesmärke, nii endale kui mentiile
* kasutada arendava vestluse tehnikaid ja mudeleid mentii arengu suunamiseks
* anda konstruktiivset ja arendavat tagasisidet
* kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid informatsiooni hankimiseks, vastupanu ja mõtlemispiirangutega toimetulekuks
* juhtida enda ja mentii emotsioone ning sisemist motivatsiooni
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Õppe tulemusena valmib:
iga osaleja isiklik arenguplaan enda rolli ja oskuste arendamiseks mentorina (vähemalt 2 aasta perspektiivis)
72
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg17.03.2017
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:59