AU.579 Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses (veebipõhine kursus)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg11.05.2020 - 11.06.2020
Maht26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadrin Meremäe
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)45 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmHügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lõpetanu on teadlik isiku- ja iluteeninduse ettevõtetele ning selle personalile esitatavatest hügieeninõuetest, mõistab klienditeenindaja halbadest hügieeniharjumustest ja ettevõtte puudulikust hügieenist tulenevaid ohtusid inimese tervisele ning omab teadmisi enamlevinud nakkushaiguste leviku viisidest ning haigustekitajate tõrje meetoditest töökeskkonnas.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Seadusandlus: hügieeninõuded ettevõttele ja selle personalile
Tööpindade, töövahendite hügieen. Pesemine, desinfitseerimine, steriliseerimine. Hügieeniplaan
Isiklik hügieen (sh kätehügieen). Hügieeniline käte antiseptika
Klienditeenindaja head ja halvad hügieeniharjumused
Ebapiisavast hügieenist tulenevad ohud inimese tervisele
Üldteadmised nakkushaigustest, nende leviku viisidest ja ennetamise võimalustest
Terviseameti soovitused

Koolituse õppekava on kooskõlastatud Terviseametiga.
26Kadrin Meremäe
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 01.10.2020 15:12