AU.618 Mesindus algajaleAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg05.02.2021 - 26.02.2021
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ivar Ojaste
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)120 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv28
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinul on teadmised kuidas planeerida oma mesilat (mesilastõu ja tarutüübi valik), millised on mesilaste haigused ning kuidas ära hoida haiguste levikut. Tal on teoreetilised teadmised mesilaspere hooldamisest ning vajalikest töödest mesilas läbi aasta. Koolituse läbinu on suuteline hooldama ja hea seisma oma koduaia mesila eest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
5. veebruar 2021
1. õppetund
Sobiva mesilastõu valik mesilasse, kust osta mesilaspere ja miks?
Räägitakse mesilastõugude omadustest ja iseärasustest ning kust ja miks osta endale mesilaspere.
Tarutüübi valik ja selle seos raami suuruse ja isiklike eesmärkidega. Kas ehitada ise või osta?
Teemaks tarutüübi valik seoses isiklike eesmärkidega, erinevate raamide eelised ja puudused. Korpustaru komplekt.
Antakse ülevaade võimalikest tarnekohtadest ning eelarve võrdlus kui ehitada ise.
2. õppetund
Detailid tarutüübi valikus
Mida jälgida lamavtaru juures? Erinevat tüüpi korpustaru põhjad, korpused, 10 raamiga või 8 raamiga korpused.
Tarude asukoha valik, naabrite teavitamine
Kuidas valida tarude asukohta, naabrite teavitamine.
3. õppetund
Mesindamiseks vajalik inventar ja kust need muretseda?
Detailne ülevaade inventarist, mida milleks vaja on ja kuidas kasutada. Võimalikud tarnekohad.
Tarkusterade otsimine
Antakse ülevaade põhilistest allikatest, mida lugeda ning kust leida huvipakkuvaid materjale.
4. õppetund
Raamide kokkupanek, traatimine ja kärjepõhja panek raami, tööohutus
Praktiline õppetund.

12. veebruar 2021
1. õppetund
Mesilaspere koosseis ning selle dünaamika läbi aasta
Mesilaspere liikmed, mesilaspere areng ja dünaamika läbi aasta, seosed vajalike töödega mesilas.
2. õppetund
Mesilaste haigused ja nende leviku ärahoidmine
Ülevaade mesilasi ohustavatest haigustest ning kuidas nende levikut pidurdada
3.-4. õppetund
Sõjaplaan varroalestaga võitlemiseks
Erinevad võtted varroalesta hävitamiseks, nende kombineerimine ning varroalesta tõrje kava koostamine mesilas

19. veebruar 2021
1.-2. õppetund
Tööohutus mesilas
Kevadised tööd mesilas
Tööohutus töötamisel mesilas. Mesilasperede puhastuslend, läbivaatus, perede laiendamine lamav- ja korpustarudes
3.-4 õppetund
Suvised tööd mesilas
Iduperede tegemine
Mesilasperede laiendamine lamav- ja korpustarudes, mesilasema vahetamine, iduperede tegemine, ettevalmistus
meevõtuks, meevõtt

26. veebruar 2021
1.-2. õppetund
Sügisesed tööd mesilas, ettevalmistavad tööd perede edukaks talvitumiseks
Varroalesta tõrje sügisel
Mesilasperede söötmine (erinevad suhkrulahud, koosseis, valmistamine, söödanõud, söötmise ajastus),
varroalesta tõrje meetodid sügisel
3. õppetund
Kärjemajandus, vaha sulatamine
Kärgede sorteerimine, talvine säilitamine, vaha sulatamine
4. õppetund
Kokkuvõte loengutest
16
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise tähtaeg01.02.2021
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 15:06