Õppekava "Tehnikateadus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80133
Õppekava statistika kood8542450
Õppekava lühendTEd
Õppekava nimetus eesti keelesTehnikateadus
Õppekava nimetus inglise keelesEngineering Sciences
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tehnikainstituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondTehnika, tootmine ja ehitus
ÕppesuundTehnikaalad
Õppekava rühmTehnikaalad, mujal liigitamata
ÕppekavagruppTehnika, tootmine ja tehnoloogia
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguTehnikateadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Natalja Liba26.09.2013
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLilian Ariva (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Endla Reintam, Harli Jürgenson, Lilian Ariva
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesmagistrikraad (Master's degree) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesTehnikavaldkonnas pädevate õppejõudude, teadlaste ja tippspetsialistide ettevalmistamine töötamiseks kõrgkoolides, teadus- ja arendusinstituutides, tippasjatundjatena riigi- ja munitsipaalasutustes, tööstuses, eraettevõtluses, ehituses, veemajanduses, energeetikas ja maakorralduses.
inglise keelesTraining teaching staff, researchers and top specialists in engineering sciences to fill jobs in higher education, research and development institutes, or to work as top specialists in civil and municipal service or private enterprises, industrial sector, construction services, water economy, power engineering and in the management of land use.
Õpiväljundid
eesti keelesTehnikateaduse doktoriõppekava läbinu:
1) omab vastavalt oma uurimistöö suunale sügavaid ja ajakohaseid teadmisi tehnikateaduse valdkonnas ning valdab vastavat terminoloogiat;
2) on kursis tehnikateaduse valdkonna uuemate teadussaavutustega ning oskab neid erialaspetsiifikast lähtudes kriitiliselt hinnata;
3) oskab iseseisvalt analüüsida ja sünteesida nähtusi ja protsesse ning algatada uurimistööd;
4) oskab iseseisvalt korraldada eksperimente ja koguda andmeid;
5) oskab kasutada nüüdisaegseid tehnikateaduse meetodeid ja andmetöötlust;
6) oskab uurimistulemusi põhjendada nii suuliselt kui ka kirjalikult ja nende üle diskuteerida;
7) tunneb ja rakendab nüüdisaegseid õpi- ja hindamismeetodeid, oskab üliõpilaste õppimist, uurimistööd ja praktikat juhendada;
8) oskab iseseisvalt tegutseda erinevates, sealhulgas rahvusvahelistes töö-, õpi- ja teaduskeskkondades, mis nõuavad juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemist;
9) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
10) on võimeline arendama erialaseid koostöösidemeid nii kodu- kui ka välismaal;
11) on Eesti maamajanduse jätkusuutlikku arengut tagav nüüdisaegse akadeemilise hariduse ja loodussäästliku
mõtteviisiga spetsialist.
inglise keelesAfter completing the doctoral programme of the Engineering Sciences, the student:
1) is well-read and up-to-date within his technical field of study and familiar with terminology;
2) is familiar with recent scientific progress in Engineering Sciences and can evaluate it critically in the light of the speciality;
3) is able to independently analyse and synthesise phenomena and processes and initiate research work;
4) is able to independently conduct experiments and gather data;
5) is able to use up-to-date methods and data processing within Engineering Sciences;
6) is able to validate research results both orally and in writing and participate in debates;
7) is familiar with and applies up-to-date teaching and assessment methods, can supervise the learning, research work and traineeship of students;
8) is able to independently operate in different (also international) working, learning and research environments, which require leadership and teamwork skills, innovative thinking and strategic decision making;
9) understands the importance of professional development and life-long learning at the level of the individual and the society;
10) is able to develop speciality related cooperation links in his/her own country and abroad;
11) is a specialist with a modern academic education and eco-friendly thinking who ensures the sustainable development of Estonian rural economy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesbioenergeetika
Eriala nimetus inglise keelesBioenergetics
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (bioenergeetika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesenergiakasutus
Eriala nimetus inglise keelesEnergy Use
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (energiakasutus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesergonoomika
Eriala nimetus inglise keelesErgonomics
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ergonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesettevõttetehnika
Eriala nimetus inglise keelesEnterprise Machinery
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ettevõttetehnika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesgeodeesia
Eriala nimetus inglise keelesLand Surveying
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (geodeesia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskeskkonnatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEnvironmental Technology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (keskkonnatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskinnisvara
Eriala nimetus inglise keelesReal Estate Planning and Valuation
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (kinnisvara)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaaehitus
Eriala nimetus inglise keelesRural Construction
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maaehitus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaakorraldus
Eriala nimetus inglise keelesLand Management and Use
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maakorraldus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestehnikateadus
Eriala nimetus inglise keelesEngineering Sciences
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (tehnikateadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD (Engineering Sciences)
 
Eriala nimetus eesti keelestootmistehnika
Eriala nimetus inglise keelesProduction Engineering
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (tootmistehnika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveemajandus
Eriala nimetus inglise keelesWater Management
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev26.11.2015
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veemajandus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2019 03:13