Õppekava "Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80134
Õppekava statistika kood8623212
Õppekava lühendVDd
Õppekava nimetus eesti keelesVeterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Õppekava nimetus inglise keelesVeterinary Medicine and Food Science
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusVeterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundVeterinaaria
Õppekava rühmVeterinaaria
ÕppekavagruppVeterinaaria
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguInstituudi nõukogu moodustatud kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Andres Valdmann01.06.2018
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLilian Ariva (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Endla Reintam, Harli Jürgenson, Lilian Ariva
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Ivi Jõududotsent28.10.2016
Helena Andresondotsent01.06.2018
Andres Valdmannesimees, professor28.10.2016
Andres Alandlektor28.10.2016
Arvo Viltropprofessor28.10.2016
Toomas Orroprofessor28.10.2016
Mati Roastoprofessor28.10.2016
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktorikraadi taotlemisel veterinaarmeditsiini erialal on vajalik loomaarsti diplom.
inglise keelesmagistrikraad (Master's degree) or corresponding qualification. Candidates seeking a PhD in Veterinary Medicine must hold a veterinarian's diploma.
Üldeesmärgid
eesti keelesVeterinaarmeditsiinis või toiduteaduses ning nendega seonduvates valdkondades pädevate teadlaste, õppejõudude ja tippspetsialistide ettevalmistamine töötamiseks kõrgkoolides, teadus- ja arendusasutustes, riigiasutustes, veterinaarjärelevalve ja toiduohutusega tegelevates institutsioonides, põllumajandustootmises, toiduainetööstuses ning biotehnoloogia ja teistes valdkonna ettevõtetes.
inglise keelesTraining of scientists, teachers and top specialists competent in veterinary medicine or food science and related areas. The acquired knowledge and skills enable the graduates qualified in veterinary medicine to take up a job at universities, research and development institutions, governmental food and veterinary authorities, veterinary and food laboratories, agricultural, food, biomedical and other enterprises of this specific field.
Õpiväljundid
eesti keelesVeterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava läbinu:
1) valdab kaasaja loomaarsti- või toiduteaduse valdkonna teooriaid ja uurimismeetodeid üldiselt ning tal on sügavad ja ajakohased teadmised kitsamas uurimisvaldkonnas;
2) oskab algatada uurimistööd, püstitada hüpoteese, kriitiliselt analüüsida ja kasutada kaasaegseid oma valdkonna uurimismeetodeid;
3) oskab iseseisvalt läbi viia eksperimente, koguda andmeid ning töödelda ja analüüsida statistilisi andmeid;
4) oskab iseseisvalt analüüsida uurimistulemusi ning neid suuliselt ja artikliks vormistatuna esitada ning nende üle diskuteerida;
5) on kursis teaduse eetika ja intellektuaalomandi kaitse põhimõtetega;
6) tunneb ja rakendab kaasaegseid õpi- ja hindamismeetodeid ning oskab juhendada üliõpilaste õppimist, uurimistööd ja praktikat;
7) oskab iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö-, õpi- ja teaduskeskkonnas, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
8) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
9) on võimeline algatama ja arendama erialast koostööd nii kodu kui ka välismaal.
inglise keelesAfter completing the doctoral programme of Veterinary Medicine and Food Science, the graduate:
1) comprehends veterinary medicine or food science theories and research methods in general and demonstrates profound and up-to-date knowledge within his/her specific field of research;
2) is able to initiate research, raise hypotheses, critically analyse and utilise modern research methods of their research field;
3) is able to independently carry out experiments, collect data and process and analyse statistic data;
4) is able to independently analyse research data and formulate and present the results of their research both orally and in writing, as well as hold debates and discussions on the subject;
5) demonstrates knowledge and understanding of ethical standards in research and knows the principles of intellectual property rights;
6) is familiar with and applies up-to-date teaching and assessment methods, can supervise the learning, research work and traineeship of students;
7) is able to act independently in the complex and international working, learning and research environment which requires leadership and teamwork skills, innovative thinking and strategic decisionmaking skills;
8) understands the importance of professional development and lifelong learning at both the individual and societal level;
9) is capable of initiating and developing professional cooperation both at home and abroad.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keeleskliiniline veterinaarmeditsiin
Eriala nimetus inglise keelesclinical veterinary medicine
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledinglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktorikraad (kliiniline veterinaarmeditsiin)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleslihatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMeat Technology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (lihatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomaarstiteadus
Eriala nimetus inglise keelesveterinary science
Avamise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledeesti, inglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktor (loomaarstiteadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy (Veterinary Science); PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomade sigimine
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Reproduction
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomade sigimine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomade tervis, heaolu ja käitumine
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Health, Welfare and Ethology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomade tervis, heaolu ja käitumine)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmikrobioloogia
Eriala nimetus inglise keelesMicrobiology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mikrobioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmorfoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMorphology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (morfoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesparasitoloogia
Eriala nimetus inglise keelesParasitology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (parasitoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelespatoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Pathology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (patoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelespiimatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMilk Technology
Avamise kuupäev13.09.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (piimatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelessisehaigused
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Internal Medicine
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (sisehaigused)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelessünnitusabi ja günekoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Obstetrics and Gynaecology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (sünnitusabi ja günekoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoidubiotehnoloogia ja toiduainete biotehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesFood Biotechnology and Biotechnology of Foodstuffs
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (toidubiotehnoloogia ja toiduainete biotehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoiduhügieen ja toidu kvaliteet
Eriala nimetus inglise keelesFood Hygiene and Food Quality
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (toiduhügieen ja toidu kvaliteet)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestoiduteadus
Eriala nimetus inglise keelesFood Science
Avamise kuupäev02.02.2017
Eriala õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeledeesti, inglise
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktor (toiduteadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy (Food Science); PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarepidemioloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Epidemiology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarepidemioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaargeneetika
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Genetics
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaargeneetika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarimmunoloogia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Immunology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarimmunoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesveterinaarkirurgia
Eriala nimetus inglise keelesVeterinary Surgery
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (veterinaarkirurgia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesviroloogia
Eriala nimetus inglise keelesVirology
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (viroloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2019 03:12