Õppekava "Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80130
Õppekava statistika kood8420017
Õppekava lühendKRd
Õppekava nimetus eesti keelesKeskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Õppekava nimetus inglise keelesEnvironmental Sciences and Applied Biology
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondLoodusteadused, matemaatika ja statistika
ÕppesuundKeskkond
Õppekava rühmKeskkonnateadused
ÕppekavagruppBio- ja keskkonnateadused
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguPõllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Ülikooli nõukogus muutmineeriala nimetuse muutmine02.02.2017
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Kalev Sepp17.03.2005
VÕTA nõustajadLilian Ariva (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Endla Reintam, Harli Jürgenson, Lilian Ariva
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesmagistrikraad (Master's degree) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesKeskkonnakaitse, maastikuarhitektuuri või rakendusbioloogia ning nendega seonduvates valdkondades rahvusvahelise tasemega teadlaste, õppejõudude ja tippspetsialistide ettevalmistamine töötamiseks kõrgkoolides, teadus-arendusasutustes, riigiasutustes ning erasektoris.
inglise keelesTo train competent, internationally recognised researchers, teachers, and top specialists in environmental protection, landscape architecture or applied biology and in related fields. The graduates of the PhD programme of Environmental Sciences and Applied Biology are competent to work in universities, research and development institutes, government authorities and the private sector.
Õpiväljundid
eesti keelesKeskkonnateaduse ja rakendusbioloogia doktoriõppekava läbinu:
1) valdab kaasaja bio- ja keskkonnateaduste valdkonna teooriaid ja uurimismeetodeid üldiselt ning tal on sügavad ja ajakohased teadmised õppekava kitsamas uurimisvaldkonnas;
2) oskab algatada uurimistööd, püstitada hüpoteese, kriitiliselt analüüsida ja kasutada kaasaegseid oma valdkonna uurimismeetodeid;
3) oskab iseseisvalt läbi viia eksperimente, koguda ja töödelda andmeid, analüüsida statistilisi andmeid;
4) oskab iseseisvalt analüüsida uurimistulemusi, neid suuliselt ja artikliks vormistatuna esitada ning nende üle diskuteerida;
5) on kursis teaduse eetika ja intellektuaalomandi kaitse põhimõtetega;
6) tunneb ja rakendab kaasaegseid õpi- ja hindamismeetodeid, oskab üliõpilaste õppimist, uurimistööd ja praktikat juhendada;
7) oskab iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö-, õpi- ja teaduskeskkonnas, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
8) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
9) on võimeline algatama ja arendama erialast koostööd nii kodu- kui ka välismaal;
10) on nüüdisaegse akadeemilise haridusega loodussäästliku mõtteviisiga tippspetsialist ja jätkusuutliku arengu edendaja.
inglise keelesAfter completing the doctoral programme of Environmental Sciences and Applied Biology, the graduate:
1) comprehends life sciences theories and research methods in general and demonstrates profound and up-to-date knowledge within their specific field of research;
2) is able to initiate research, raise hypotheses, critically analyse and utilise modern research methods of their research field;
3) is able to independently carry out experiments, collect data and process and analyse statistic data;
4) is able to independently analyse research data and formulate and present the results of their research both orally and in writing, as well as hold debates and discussions on the subject;
5) demonstrates knowledge and understanding of ethical standards in research and knows the principles of intellectual property rights;
6) is familiar with and applies up-to-date teaching and assessment methods, can supervise the learning, research work and traineeship of students;
7) is able to act independently in the complex and international working, learning and research environment which requires leadership and teamwork skills, innovative thinking and strategic decision-making skills;
8) understands the importance of professional development and lifelong learning at both the individual and societal level;
9) is capable of initiating and developing professional cooperation both at home and abroad;
10) is a specialist with a modern academic education and eco-friendly thinking who ensures the sustainable development of rural economy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesbiokeemia
Eriala nimetus inglise keelesBiochemistry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (biokeemia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesbotaanika
Eriala nimetus inglise keelesBotany
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (botaanika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleshüdrobioloogia
Eriala nimetus inglise keelesHydrobiology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (hüdrobioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskeskkonnakaitse
Eriala nimetus inglise keelesEnvironmental Protection
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (keskkonnakaitse)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleskeskkonnatehnoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEnvironmental Technology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (keskkonnatehnoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaastikuarhitektuur
Eriala nimetus inglise keelesLandscape Architecture
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maastikuarhitektuur)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmükoloogia
Eriala nimetus inglise keelesMycology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mükoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesrakendusbioloogia
Eriala nimetus inglise keelesApplied Biology
Avamise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (rakendusbioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleszooloogia
Eriala nimetus inglise keeleszoology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (zooloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimefüsioloogia
Eriala nimetus inglise keelesPlant Physiology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimefüsioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesökofüsioloogia
Eriala nimetus inglise keelesEcophysiology
Avamise kuupäev28.05.2009
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ökofüsioloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesökoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEcology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (ökoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2019 03:11