Õppekava "Metsandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80131
Õppekava statistika kood8626230
Õppekava lühendMNd
Õppekava nimetus eesti keelesMetsandus
Õppekava nimetus inglise keelesForestry
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMetsandus- ja maaehitusinstituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundMetsandus
Õppekava rühmMetsandus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguPõllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Hardi Tullus17.03.2005
VÕTA nõustajadDiana Pungar (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Katrin Jõgar, Diana Pungar, Harli Jürgenson
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesmagistrikraad (Master's degree) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesMetsanduses ja sellega seonduvates valdkondades pädevate, rahvusvahelise tasemega teadlaste, õppejõudude ja tippspetsialistide ettevalmistamine töötamiseks kõrgkoolides, teadus-arendusasutustes, riigiasutustes ning erasektoris.
inglise keelesTo train competent, internationally recognised researchers, teachers, and top specialists in forestry and the related fields.
The graduates of the PhD programme of Forestry are competent to work in universities, research and development institutes, governmental authorities and the private sector.
Õpiväljundid
eesti keelesMetsanduse doktoriõppekava läbinu:
1) valdab kaasaja metsanduslikke teooriaid ja uurimismeetodeid üldiselt ning tal on sügavad ja ajakohased teadmised õppekava kitsamas uurimisvaldkonnas;
2) oskab algatada uurimistööd, püstitada hüpoteese, kriitiliselt analüüsida ja kasutada kaasaegseid oma valdkonna uurimismeetodeid;
3) oskab iseseisvalt läbi viia eksperimente, koguda andmeid, töödelda ja analüüsida statistilisi andmeid;
4) oskab iseseisvalt analüüsida uurimistulemusi, neid suuliselt ja artikliks vormistatuna esitada ning nende üle diskuteerida;
5) on kursis teaduse eetika ja intellektuaalomandi kaitse põhimõtetega;
6) tunneb ja rakendab kaasaaegseid õpi- ja hindamismeetodeid, oskab üliõpilaste õppimist, uurimistööd ja praktikat juhendada;
7) oskab iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö-, õpi- ja teaduskeskkonnas, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
8) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
9) on võimeline algatama ja arendama erialast koostööd nii kodu- kui ka välismaal;
10) on nüüdisaegse akadeemilise haridusega loodussäästliku mõtteviisiga tippspetsialist ja jätkusuutliku arengu edendaja.
inglise keelesAfter completing the doctoral programme of Forestry, the graduate:
1) comprehends modern theories related to the field of forestry and research methods in general and demonstrates profound and up-to-date knowledge within his/her specific field of research;
2) is able to initiate research, raise hypotheses, critically analyse and utilise modern research methods of their field;
3) is able to independently carry out experiments, collect data and process and analyse statistic data;
4) is able to independently analyse research data and formulate and present the results of their research both orally and in writing, as well as hold debates and discussions on the subject;
5) demonstrates knowledge and understanding of ethical standards in research and knows the principles of intellectual property rights;
6) is familiar with and applies up-to-date teaching and assessment methods, can supervise the learning, research work and traineeship of students;
7) is able to act independently in the complex and international working, learning and research environment which requires leadership and teamwork skills, innovative thinking and strategic decision-making skills;
8) understands the importance of professional development and lifelong learning at both the individual and societal level;
9) is capable of initiating and developing professional cooperation both at home and abroad;
10) is a specialist with a modern academic education and eco-friendly thinking who ensures the sustainable development of rural economy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesmetsandus
Eriala nimetus inglise keelesForestry
Avamise kuupäev17.03.2005
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (metsandus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmetsatehnika
Eriala nimetus inglise keelesForestry Equipment
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev02.02.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (metsatehnika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 31.03.2020 16:29