Õppekava "Põllumajandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80132
Õppekava statistika kood8620101
Õppekava lühendPJd
Õppekava nimetus eesti keelesPõllumajandus
Õppekava nimetus inglise keelesAgricultural Sciences
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusMajandus- ja sotsiaalinstituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguPõllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Marika Mänd18.06.2012
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadLilian Ariva (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Endla Reintam, Harli Jürgenson, Lilian Ariva
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Katrin JõgarDotsent18.06.2012
Evelin LoitDotsent18.06.2012
Heli KiimanDotsent18.06.2012
Rando VärnikProfessor18.06.2012
Kadri KarpProfessor18.06.2012
Riho GrossProfessor18.06.2012
Alar AstoverProfessor18.06.2012
Marika MändProfessor, esimees18.06.2012
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesmagistrikraad (Master's degree) or corresponding qualification.
Üldeesmärgid
eesti keelesPõllumajanduses ning sellega seonduvates valdkondades ja seda teenindavas sektoris pädevate, rahvusvahelise tasemega õppejõudude, teadlaste ja tippspetsialistide ettevalmistamine töötamaks kõrgkoolides, teadus- ja arendusasutustes, riigiasutustes ning eraettevõtetes.
inglise keelesTo provide a basis for training teachers, researchers and top specialists competent in agriculture and associated areas to work in universities, research and development institutions, as top specialists in public institutions, agricultural production and rural entrepreneurship and in the sector serving them.
Õpiväljundid
eesti keelesPõllumajanduse doktoriõppekava läbinu:
1) valdab kaasaja põllumajanduslikke teooriaid ja uurimismeetodeid üldiselt ning tal on sügavad ja ajakohased teadmised oma kitsamas uurimisvaldkonnas;
2) oskab algatada uurimistööd, püstitada hüpoteese, kriitiliselt analüüsida ja kasutada kaasaegseid oma valdkonna uurimismeetodeid;
3) oskab iseseisvalt läbi viia eksperimente, koguda andmeid, töödelda ja analüüsida statistilisi andmeid;
4) oskab iseseisvalt analüüsida uurimistulemusi, neid suuliselt ja artikliks vormistatuna esitada ning nende üle diskuteerida;
5) on kursis teaduse eetika ja intellektuaalomandi kaitse põhimõtetega;
6) tunneb ja rakendab kaasaaegseid õpi- ja hindamismeetodeid, oskab üliõpilaste õppimist, uurimistööd ja praktikat juhendada;
7) oskab iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö-, õpi- ja teaduskeskkonnas, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
8) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
9) on võimeline algatama ja arendama erialast koostööd nii kodu- kui ka välismaal;
10) on nüüdisaegse akadeemilise haridusega loodussäästliku mõtteviisiga tippspetsialist ja jätkusuutliku arengu edendaja.
inglise keelesThe graduate of the Agriculture PhD programme:
1) comprehends agricultural theories and research methods in general and demonstrates profound and up-to-date knowledge within their specific field of research;
2) is able to initiate research, raise hypotheses, critically analyse and utilise modern research methods of their field;
3) is able to independently carry out experiments, collect data and process and analyse statistic data;
4) is able to independently analyse research data and formulate and present the results of their research both orally and in writing, as well as hold debates and discussions on the subject;
5) demonstrates knowledge and understanding of ethical standards in research and knows the principles of intellectual property rights;
6) is familiar with and applies up-to-date teaching and assessment methods, can supervise the learning, research work and traineeship of students;
7) is able to act independently in the complex and international working, learning and research environment which requires leadership and teamwork skills, innovative thinking and strategic decision making skills;
8) understands the importance of professional development and lifelong learning at both the individual and societal level;
9) is capable of initiating and developing professional cooperation both at home and abroad;
10) is a specialist with a modern academic education and eco-friendly thinking who ensures the sustainable development of rural economy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesagrokeemia
Eriala nimetus inglise keelesAgrochemistry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (agrokeemia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesentomoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEntomology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (entomoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesfütopatoloogia
Eriala nimetus inglise keelesPlant Pathology
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (fütopatoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleshortoloogia
Eriala nimetus inglise keelesHortology
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (hortoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomakasvatus
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Science
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomakasvatus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaamajanduse ökonoomika
Eriala nimetus inglise keelesAgricultural Economics and Management
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maamajanduse ökonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmullateadus
Eriala nimetus inglise keelesSoil Science
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mullateadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesrohumaateadus
Eriala nimetus inglise keelesGrassland Science
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (rohumaateadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimekaitse
Eriala nimetus inglise keelesPlant Protection
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimekaitse)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimekasvatus
Eriala nimetus inglise keelesField Crop Husbandry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimekasvatus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2019 03:09