Õppekava "Põllumajandus" vaatamineAbi
Pealehele
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
 
 
Õppekava kood80132
Õppekava statistika kood8620101
Õppekava lühendPJd
Õppekava nimetus eesti keelesPõllumajandus
Õppekava nimetus inglise keelesAgricultural Sciences
OlekKinnitatud
StruktuuriüksusPõllumajandus- ja keskkonnainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Doktorikool
 
Õppeastedoktoriõpe
Õppekava EHISe tase734 doktoriõpe (pärast 01.06.2002 reg. õppekavad)
ISCED-97 tase6
 
ÕppevaldkondPõllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
ÕppesuundPõllumajandus
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
ÕppekavagruppPõllumajandus, metsandus ja kalandus
 
Õppekeeleesti ja inglise
Õppevormpäevaõpe
ÕppesüsteemIndividuaalplaan
Nominaalkestus4 aastat
Maht (EAP) alates 31.08.2009240
Maht (AP) enne 31.08.2009160
 
Antava kraadi nimetusFilosoofiadoktor
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy
Antava kraadi lühendPhD
Kraadi andev nõukoguPõllumajandus- ja loodusteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjon
Lõpetamisel väljastatav dokumentDiplom
 
Ülikooli nõukogus kinnitamise kuupäev17.03.2005
Ülikooli nõukogus muutminepeaeriala mahu muutmine14.05.2020
Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupistähtajatu
Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kandmise kuupäev13.09.2005
 
Õppekava juhidNimiAlatesKuni
Marika Mänd18.06.2012
Vaata eelmisi õppekava juhte
VÕTA nõustajadDiana Pungar (Doktorikool)
VÕTA komisjonIna Järve (esimees), Arvo Leola, Arvo Viltrop, Ants-Hannes Viira, Katrin Jõgar, Diana Pungar, Harli Jürgenson
ÕppekavakomisjonNimiAmet/tiitelAlatesKuni
Katrin JõgarDotsent18.06.2012
Evelin LoitDotsent18.06.2012
Heli Kiimanlektor18.06.2012
Rando VärnikProfessor18.06.2012
Kadri KarpProfessor18.06.2012
Riho GrossProfessor18.06.2012
Alar AstoverProfessor18.06.2012
Marika MändProfessor, esimees18.06.2012
Vastuvõtutingimused
eesti keelesmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
inglise keelesMaster's degree or an equivalent qualification
Üldeesmärgid
eesti keelesPõllumajanduse tippspetsialistide rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel ettevalmistamine töötamiseks taime-, looma- ja kalakasvatuses ning maamajanduses, ning kõrghariduses.
inglise keelesPreparing leading agricultural specialists at an internationally recognized level for the plant cultivation, animal husbandry, fish farming and rural economy sector in public administration, entrepreneurship and higher education.
Õpiväljundid
eesti keelesDoktoriõppekava läbinu:
1) omab oma uurimisvaldkonnas ajakohaseid, põhjalikke ja spetsiifilisi teadmisi, tunneb ja rakendab vastavaid uurimismetoodikaid ja -meetodeid, oskab analüüsida ja sünteesida oma valdkonda arendavaid ideid, püstitada need uurimisküsimustena, ning lähtub uurimistöös teaduseetikast;
2) oskab juhtida uurimistööd, teha strateegilisi otsuseid ning teavitada tulemustest, publitseerides õppekeeles ja oma erialal olulises teaduskeeles ning argumenteerida erialastes aruteludes;
3) rakendab oma erialaseid teadmisi ja kogemusi põllumajanduse valdkonnas õppe-, teadus- ja arendustegevuses;
4) omab meeskonnatöö ja rahvusvahelise erialase suhtluse kogemust;
5) mõistab professionaalse arengu ja elukestva õppe olulisust indiviidi ja ühiskonna tasandil;
6) mõistab loodussäästliku arengu ja biomajanduse põhimõtteid.
inglise keelesDoctoral students will be expected to:
1) have up-to-date, thorough and specific knowledge in their field of research, be familiar with and apply relevant research methodologies and methods, be able to analyse and synthesise ideas developing the field, formulate the ideas as research questions, and comply with standards of research ethics;
2) be able to lead research, make strategic decisions and inform about the results by publishing and participating in professional discussions in the language of instruction and in the language relevant in the field;
3) apply the professional knowledge and experience in the field of agriculture in academic teaching, research and development;
4) have experience in teamwork and international professional communication in the field of speciality;
5) understand the relevance of professional development and lifelong learning at the level of an individual and the society;
6) understand the principles of sustainable development and bioeconomy.
 
 
Erialad
 
Eriala nimetus eesti keelesagrokeemia
Eriala nimetus inglise keelesAgrochemistry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (agrokeemia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesentomoloogia
Eriala nimetus inglise keelesEntomology
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (entomoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesfütopatoloogia
Eriala nimetus inglise keelesPlant Pathology
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (fütopatoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keeleshortoloogia
Eriala nimetus inglise keelesHortology
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (hortoloogia)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesloomakasvatus
Eriala nimetus inglise keelesAnimal Science
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (loomakasvatus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmaamajanduse ökonoomika
Eriala nimetus inglise keelesAgricultural Economics and Management
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (maamajanduse ökonoomika)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesmullateadus
Eriala nimetus inglise keelesSoil Science
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (mullateadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelesrohumaateadus
Eriala nimetus inglise keelesGrassland Science
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (rohumaateadus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimekaitse
Eriala nimetus inglise keelesPlant Protection
Avamise kuupäev31.05.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimekaitse)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Eriala nimetus eesti keelestaimekasvatus
Eriala nimetus inglise keelesField Crop Husbandry
Avamise kuupäev17.03.2005
Sulgemise kuupäev25.05.2017
Antava kraadi nimetus eesti keelesfilosoofiadoktori kraad (taimekasvatus)
Antava kraadi nimetus inglise keelesDoctor of Philosophy; PhD
 
Aasta õppekavad 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 õppeaastal sisseastunutele
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:42