ÕPPEAINE ÜLDANDMED
Ainekood PK.0162
Eestikeelne nimetus Loodusturismi eriala praktika
Ingliskeelne nimetus Practical training in nature-based tourism
Struktuuriüksus EL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 5 EAP
Kogumaht kuni 31.08.2009 7 AP

AP*1,5 kuni 31.08.2009 5

Kestus semestrites 1

Lõpphindamine Mitteeristav
Õppeaine on VÕTA korras  arvestatav
Jah

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Loodusturism (80519) Mag 2017/2018  2018/2019  2019/2020  2020/2021 

Eesmärk eesti keeles
Erialapraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine läbi töökogemuse.
Eesmärk inglise keeles
To strenghten and develop the theoretical knowledge through working experience.

Õpiväljund eesti keeles
Ainekursuse läbimise järel on õppija:
omandanud erialased töökogemused ja oskused;
tutvunud ettevõtte majandamisega;
kinnistanud analüüsimisoskust;
arendanud suhtlemis- ning organiseerimisoskust.
Õpiväljund inglise keeles
On successful completion of the course the student:
have obtained his skills through working experience;
has basic knowledge about entreprise management;
have strenghtened his analysing skills;
have developed his communication and organisational skills.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Praktika käigus peab üliõpilane omandama vajalikke töökogemusi ja oskusi edaspidiseks iseseisvaks  ametialaseks tööks. Lisaks otseste tööülesannete täitmisele praktikal viibides tuleb praktikandil põhjalikult tutvuda ka ettevõtte tegevuse erinevate külgedega, et saada terviklik ülevaade kogu ettevõtte  toimemehhanismist.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
During practice student should aquire work experience and skills needed on speciality. Different aspects  of enterprise management should be experienced.
Communication and organizational skills would be developed.
1 / 1